ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060025
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  060025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphailom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไผ่ล้อม
ตำบล :
  จันทนิมิต
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3932-1616
โทรสาร :
  0-3931-3090
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   3 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  PLschool06@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)


นายศักดินันท์ ศรีไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน