ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060026
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  060026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkohkwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะขวาง
ตำบล :
  เกาะขวาง
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  22010001@chan1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพสัมพันธ์ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:16:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)


นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2