ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060027
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  060027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kohtakian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเกาะตะเคียน
ตำบล :
  เกาะขวาง
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3948-0230
โทรสาร :
  039480230
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/05/2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15:24:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)


นายบวร ทองยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน