ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกะพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060033
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  060033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองกะพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khlongkapong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคลองกะพง
ตำบล :
  เขาบายศรี
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  0861388134
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2503
อีเมล์ :
  khlongkapong_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาบายศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:03:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง


นายครรชิต เปลี่ยนไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน