ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060042
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  060042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watakatgaon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตะกาดเง้า
ตำบล :
  ตะกาดเง้า
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  0 -3945-5108
โทรสาร :
  039455108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มกราคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกาดเง้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน