ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060043
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  060043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nongkhan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองคัน
ตำบล :
  ตะกาดเง้า
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  039480390
โทรสาร :
  039455401
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ 2470
อีเมล์ :
  watnongkunschool2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิติใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกาดเง้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:03:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)


นายมนตรี วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน