ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแขมหนู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060044
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  060044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแขมหนู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhamnoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปากน้ำ - แขมหนู
ตำบล :
  ตะกาดเง้า
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  086-1523592
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  watkhamnoo@obecmail.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกาดเง้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 12:51:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแขมหนูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแขมหนู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน