ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060045
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  060045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสังข์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองตาสังข์
ตำบล :
  ตะกาดเง้า
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  0 -3945-5196
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค.2523
อีเมล์ :
  schoolbansongthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกาดเง้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:12:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสังข์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน