ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060049
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  060049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะพานเลือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansapanluek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสะพานเลือก
ตำบล :
  ทุ่งเบญจา
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3932-6504
โทรสาร :
  039326504
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  sapanluek.prathom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเบญจา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:34:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก


นางสาวสุภาวดี ลี้สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานเลือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน