ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060053
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  060053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangpla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวังปลา
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -39609944
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจไตรภาคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:02:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังปลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน