ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060056
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  060056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาแก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaokeawwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเขาแก้ว
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3948-0024
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/5/2527
อีเมล์ :
  kkw.kkw2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา


นางสาวสุดา ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน