ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหมูดุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060058
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  060058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหมูดุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmudud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหมูดุด
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  039-433184
โทรสาร :
  039-433184
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  watmudud-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ที่ 6 (กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:26:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหมูดุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมูดุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน