ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาหม้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060061
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  060061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเตาหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantaomor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนอกเขา
ตำบล :
  คลองขุด
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  0 -3941-7165
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bantaomo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:54:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเตาหม้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาหม้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน