ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060065
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  060065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watamedphosri(Auchukwithayacarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี
ตำบล :
  โขมง
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -39315415
โทรสาร :
  039-315415
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพื่อนช่วยเพื่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โขมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)


นายอภิวัฒน์ งามการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน