ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060164
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  060164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับตารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Subtarri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเตาถ่าน
ตำบล :
  ทุ่งขนาน
อำเภอ :
  สอยดาว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22180
โทรศัพท์ :
  039497041
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งขนาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับตารี


นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน