ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060181
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  060181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongjeksoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ตำบล :
  เขาวงกต
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -39490230
โทรสาร :
  039490230
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาวงกต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย


ดร.จิรทิปต์ ผาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน