ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060182
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  060182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGMAIDANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกลุ่มสระบุรี
ตำบล :
  สามพี่น้อง
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  039490638
โทรสาร :
  039490639
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค 2521
อีเมล์ :
  wmdschool @ thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามพี่น้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:54:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง


นางวรรณา กุลชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน