ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060183
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  060183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansoisong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านซอยสอง
ตำบล :
  สามพี่น้อง
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  039460167
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  22010080@chan1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายที่ 9 กลุ่มแก่งก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามพี่น้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)


ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน