ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองครก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060187
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  060187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองครก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongkrok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคลองครก
ตำบล :
  พวา
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -39609925
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2529
อีเมล์ :
  banklongkrokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 05:18:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองครก


นางนิตยา พงษ์พระเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองครก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2