ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนซ่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060189
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  060189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนซ่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhunsong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขุนซ่อง
ตำบล :
  ขุนซ่อง
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -3942-8023
โทรสาร :
  039428041
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  khunzong.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนซ่อง-แก่งหางแมว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนซ่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนซ่อง


นายจินดา กงบุราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนซ่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2