ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060190
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  060190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก่งหางแมว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKAENGHANGMAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านบ้านวัดแก่ง
ตำบล :
  แก่งหางแมว
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -3930-8177
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ย. 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งหางแมว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งหางแมว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว


นายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่งหางแมว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน