ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประแกต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060191
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  060191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประแกต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpragad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านประแกต
ตำบล :
  สามพี่น้อง
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -3930-8076
โทรสาร :
  039308214
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค 2523
อีเมล์ :
  banpragad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามพี่น้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประแกต


นางสาวกนกอร จุลินทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประแกต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน