ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060199
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  060199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhothoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอู่ตะเภา
ตำบล :
  กระแจะ
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3939-8182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.จบ.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 13:22:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน