ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060201
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  060201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองไทร
ตำบล :
  ช้างข้าม
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -3937-0165
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  nongsaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:11:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองไทร


นางวรุณรัตน์ บุญเริ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน