ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังเวียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060205
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  060205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังเวียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangweanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังเวียน
ตำบล :
  วังโตนด
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3941-4220
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  wangwean.s@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป. จบ. 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโตนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13:24:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังเวียน


นางระริน ทองใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเวียน