ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองลาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060206
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  060206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklonglao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองลาว
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  039460861
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2509
อีเมล์ :
  klonglao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:28:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองลาว


นางสุชานันท์ รัตนภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน