ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060208
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  060208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpolungka school 171
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโพธิ์ลังกา
ตำบล :
  นายายอาม
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  039-491173
โทรสาร :
  039-491173
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  watpolungka@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.จบ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จบ1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 08:20:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171


นายประคอง ดอนไพรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2