ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060228
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  060228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkounsong (banpongkad)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านวังสัมพันธ์
ตำบล :
  ขุนซ่อง
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  039-609923
โทรสาร :
  039-609923
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนซ่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:05:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน