ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจัดสรร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150081
รหัส Smis 8 หลัก :
  23010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  150081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจัดสรร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanChadsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านจัดสรร
ตำบล :
  บ่อพลอย
อำเภอ :
  บ่อไร่
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23140
โทรศัพท์ :
  039510813
โทรสาร :
  039510813
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  chadsan.28@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ถิ่นพลอยแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อพลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจัดสรร


นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน