ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070001
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  070001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBARN WATPITULATIRATRANGSARI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน156/7 ถนนมรุพงษ์
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-511090
โทรสาร :
  038-514890
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2486
อีเมล์ :
  anubarn156@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองฉะเชิงเทรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:11:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์


นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน