ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070002
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  070002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพนิมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthapnimet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านสมเสร็ด
ตำบล :
  ท่าไข่
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0929830344
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2454
อีเมล์ :
  waddthep12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:39:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพนิมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน