ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070003
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  070003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประตูน้ำท่าไข่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpratoonamtakai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าไข่
ตำบล :
  ท่าไข่
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-512-334
โทรสาร :
  038-512334
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  ptnschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทjาไข่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:52:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่


นายแดน ศรีชนะวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน