ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070011
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  070011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะจันทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkorchantaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกาะจันทร์
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-856-186
โทรสาร :
  038-85618
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤศจิกายน 2471
อีเมล์ :
  watkohchantaram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:40:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม


นางสาวสุคนธา ซินศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะจันทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน