ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070012
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  070012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสมานรัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSAMANRATTHANARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแหลมพญาจาก
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-516-121
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2481
อีเมล์ :
  WSM34_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:11:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม


นายอำนวย ตอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน