ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุกเฌอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070013
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  070013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจุกเฌอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchukkacher school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคลองจุกกระเฌอ
ตำบล :
  คลองจุกกระเฌอ
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-584183
โทรสาร :
  038-584183
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2471
อีเมล์ :
  chkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองจุกกระเฌอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจุกเฌอ


นายนิมิตร อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกเฌอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน