ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070018
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  070018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวนท่าแครง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banvontakrang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวนท่าแครง
ตำบล :
  บางตีนเป็ด
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-981-415
โทรสาร :
  038981415
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  btkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตีนเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง


นายวรรณรักษ์ สุขศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวนท่าแครง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน