ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070020
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  070020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphotharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านช่องาม
ตำบล :
  บางพระ
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-514-291
โทรสาร :
  038-514-291
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2456
อีเมล์ :
  watphotharam.school0034@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62


นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน