ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070021
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  070021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางปรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangprong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบางปรง
ตำบล :
  บางพระ
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-820-812
โทรสาร :
  038-820-812
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/08/2480
อีเมล์ :
  wbp25_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 11:16:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางปรง


นางพิณทิพย์ เลิศวิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน