ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070022
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  070022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Ban Na ( Prachachon Rang Srit )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  บางกะไห
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0817789275
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 /06/2468
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกะไห
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10:52:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)


นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน