ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070025
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  070025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแพรกนกเอี้ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpragnokaeing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกาะดอน
ตำบล :
  บางเตย
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  phatsayaphan1707@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:03:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง


นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน