ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชนะสงสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070027
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  070027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชนะสงสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chanasongsarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดชนะสงสาร
ตำบล :
  คลองนครเนื่องเขต
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-593-193
โทรสาร :
  038593193
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2484 ขุนอนันต์ เนื่องเขต (อนัน อนันตชัย) กำนันตำบลคลองนครเนื่องเขตได้ชักชวนประชาชนปริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ ป. 2 พิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน ทางราชการได้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชากูล
อีเมล์ :
  Chanasongsarn@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองนครเนื่องเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 20:03:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชนะสงสาร


นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน