ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070028
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  070028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนครเนื่องเขต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNAKORNNUANGKET
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังตะเคียน
ตำบล :
  วังตะเคียน
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-813-909
โทรสาร :
  038812233
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  wnk22_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Wifi
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต


นางวันดี จิตรแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน