ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070029
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  070029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนามแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNAMDAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองขวางล่าง
ตำบล :
  หนามแดง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0892348345
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2472
อีเมล์ :
  namdaengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนามแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:35:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนามแดง


นางสุภาพร ศรีมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน