ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070030
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  070030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklonggiaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านคลองเจ้า
ตำบล :
  คลองหลวงแพ่ง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0813062408
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  mra_noy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองหลวงแพ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:59:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)


นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน