ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปลานัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070031
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  070031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางปลานัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Bangplanak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบางปลานัก
ตำบล :
  บางเตย
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/11/2473
อีเมล์ :
  bangplanak.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 12:09:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางปลานัก


นางสาวศิวิไล ใจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน