ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070034
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  070034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจรเข้น้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjorakenoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านจรเข้น้อย
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0926847968
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2491
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 16:35:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย


นายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้น้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน