ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070035
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  070035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าลาดน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sulaoladnamkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลาดน้ำขาว
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-080-015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/09/2482
อีเมล์ :
  Ladnamkaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปร็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 08:44:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว


นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน