ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070036
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  070036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าสมอเซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Surausamose
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสมอเซ
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  081-577-0139
โทรสาร :
  038593842
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  samorsae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:02:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ


นายผดุงศักดิ์ ตานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน