ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070038
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  070038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคลองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suroa Klongyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเปรง-คลองใหญ่
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0870986253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/11/2442
อีเมล์ :
  Suraoklongyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:42:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน