ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะดอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070039
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  070039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะดอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaodon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกาะดอน
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-080-029
โทรสาร :
  038080029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะดอน


นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะดอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน